Магнитометричните системи за сигурност на периметъра реагират на преминаване на периметъра от нарушители, носещи метално оборудване, и съответно причиняват смущения в земното магнитно поле.

Чувствителният елемент е примка от кабел или тръба, заровена в земята. Една от най-модерните системи на този принцип на действие е MULTIGARD-2000 – пасивна магнитометрична периметърна охранителна система от G-Max Security (Galdor-Secotec) (Израел). Предимствата на системата включват пълна секретност на работа – системата не генерира и не излъчва селективна чувствителност. Например, система, положена в гора, няма да реагира на лосове и мечки, както и при защита на плажове от риби и къпещи се без водолазни съоръжения, ножове или метални зъбни корони.

Силно желателно е ВСЯКО периметърно охранителна система да се оборудва със системи за видеонаблюдение, за да може при задействане дежурният да види какво всъщност се е случило по периметъра, преди да изпрати събщение до полицията за съдействие.

Дистанционно управление на входната порта

Средствата за автоматизация за влизане и излизане от обекта трябва да се класифицират като средства за сигурност и комфорт. Тук може да се препоръчат продуктите на фирма NICE (Италия). Работата на тази подсистема може също така интелигентно да се комбинира с други мерки за сигурност. Например, можете да решите дали да отворите или не вратата, като наблюдавате приближаващата кола на монитора на системата за наблюдение или като поверите идентификацията на регистрационния номер и го сравните с базата от числа, които имате на в базата данни на компютъра с подходящия Soft-ом.

В заключение е важно да използвате квалифицирани майстори ключари, които успешно ще се справят  с избора, проекта на системи за безопасност и монтирането на системите.

Това ще ви позволи да намалите разходите и сроковете на работа, да подобрите качеството, да избегнете негативното влияние на различни подсистеми една върху друга по време на монтаж и експлоатация и най-важното – да опростите гаранционното и следгаранционното обслужване. Най-простият пример, вие сте закупили задвижване на порта и автоматизация за управление от едно място и някой друг го е монтирал вместо вас. Ако устройството се повреди, те ще кажат, че устройството е дефектно, а продавачите ще кажат, разглобете го и го донесете при нас. И тогава най-вероятно ще кажат, че не е инсталиран правилно.