Ключалката е сложен и доста надежден механизъм. Възможно ли е метален, издръжлив и толкова сложен продукт като ключалка да се повреди? Може би!

За съжаление, дори и най-модерните заключващи устройства могат да се повредят. Но дори и от привидно безнадеждна ситуация, има изход. Трябва да се свържете с ключарските услуги, които ще ремонтират брави от всякаква сложност.

Най-честите проблеми с ключалките са:

  • Вратата не се затваря плътно или изобщо не се затваря;
  • Ключът се върти трудно в ключалката или изобщо не се завърта;
  • Невъзможно е да отворите затворена врата от вътрешната страна без ключ.

Всеки от нас се е сблъсквал с подобни проблеми. Въпреки това, невъзможността за използване на ключалката и ключа по предназначение е следствие от възникналата неизправност. Необходимо е надеждно да се установи причината за счупената ключалката, както и тази част от заключващото устройство, която трябва да бъде ремонтирана. Какви могат да бъдат причините:

  • Счупване на сърцевината на ключалката (цилиндър на ключалката);
  • Счупване на кутията на ключалката;
  • Повреда на заключващия механизъм на лоста;
  • Неизправност на контра частта на ключалката.

Причини за неизправност на ключалката

Причините за повреда на заключващото устройство могат да бъдат разнообразни:

Износване на заключващия механизъм

монтиране-на-ключалка

Такова износване на ключалката може да се дължи на наличието на фабричен дефект. Също така, правилния монтаж също оказва влияние върху работата на заключващото устройство. Износването на заключващия механизъм може да възникне по всяко време. Трудността при изваждане на ключа от ключалката е характерен признак на износване.

Използване на неоригинални или нестандартни ключове

При закупуване на ключалка тя трябва да бъде придружена с ключове. Това са оригинални ключове, направени специално за конкретната брава. Ако трябва да направите дубликат на ключ, тогава трябва да разчитате на ключарите, които имат на разположение специална техника. Използването на некачествен дублиран ключ или използването на огънат ключ неизбежно ще счупи ключалката.

Ненавременна поддръжка на заключващото устройство

Ключалката има сложно механично устройство, което със сигурност изисква специализирана грижа и подходяща поддръжка. Използването на висококачествена смазка гарантира безпроблемната работа на ключалката.

Наличието на чужди предмети в цилиндъра на ключалката

Когато се опитате да отворите ключалката с ключ, може да се счупи ключа, и част от ключа да остане в ключалката. В ключалката може да има някакви чужди предмети. Освен това прах, мазилка, пясък могат да проникнат през ключалката на ключалката в заключващия механизъм. Натрупването им ще повлияе на работоспособността на заключващото устройство.

Неизправност на придружаващите компоненти на ключалката

Може ремонта на самия заключващ механизъм да не се налага, но да е необходимо, да смените капака на ключалката. Катинари могат да се огънат с течение на времето, като по този начин пречат на нормалната работа на ключалката.