Услугите на ключарите ще варират в зависимост от конкретния вид ключар, когото искаме да наемем. Във всяко състояние обаче трябва да очакваме професионален съвет и отлични резултати, когато наемаме квалифициран ключар, било той авто ключар, обичайно наречен автомобилен ключар, или ключар за дома. По-долу е общ преглед на това, което можем да очакваме от ключарска компания.

Авто ключар
Авто ключар често се свиква да предоставя аварийни ключарски услуги. Примери за ситуации, при които може да бъде необходима тази вид аварийна услуга, включват заключване на ключове в кола, отламване на ключ в запалването на колата, загуба на ключове. Ключарът, който реагира на този вид ситуация, ще може да използва автомобилен ключарски инструмент, за да предостави услуга по отваряне на кола. Други услуги, които този вид ключар може да предостави, включват изработване и замяна на ключове за вратите или запалването на колата.

Авариен ключар
Освен за предоставяне на услуги на автовладелци, този вид ключар може също да помогне на собственици на търговски и жилищни сгради. Когато сме заключени извън дома си, например, услуги по отваряне или аварийно заключване обикновено могат да бъдат предоставени. Използвайки специализиран инструмент или метод, наречен „lock bumping“, ключарят ще може бързо да получи достъп до нашия дом. Търговските клиенти могат да наемат помощта на този вид ключар, ако са станали жертва на обир. Свързаните услуги включват оправяне на всякакви вратни заключвания, които може да са били повредени. Много от ключарските услуги, които реагират на спешни ситуации, предлагат безплатно 24-часово бързо реагиране, така че можем да очакваме незабавен отговор и бърза услуга.

Жилищен и търговски ключар
Инсталирането на търговски и жилищни заключвания са сред стандартните ключарски услуги, предлагани от този вид ключар. Можем да очакваме ключарят да бъде запознат с най-добрите видове заключвания, налични на пазара, и той може вероятно да каже кой е най-добрият за отговаряне на вашите бизнес и домашни сигурностни нужди. Освен това се предоставят услуги за ремонт, смяна, инсталиране и модернизация на всякакъв вид заключвания както на домовете на мнозина собственици, така и на търговските клиенти.

Онова, което много от нас не осъзнаваме, обаче, е че много ключари могат да предоставят напреднали и персонализирани ключарски услуги за подобряване на сигурността на вашия бизнес или дом. Не всички го правят, обаче, достъпността на тези услуги зависи от ключарите, предлагащи ги във вашето район. Някои добри примери за инструменти, които може би могат да бъдат инсталирани от местен ключар, включват алармени системи, CCTV или безжични системи за видеонаблюдение и дистанционни сензори за сигурност, следят нарушители и следят бизнеса и дома ви, заедно с околната собственост. Също така има много системи за контрол на достъпа, включително интеркомни и телефонни системи. Те биха били особено полезни за бизнес собствениците, които намират за необходимо да ограничат достъпа до определени сгради и други сигурни зони.